vrijdag 29 mei 2020

Twee houtjes, twee kwasten en een lepel sculptuur 40x40x50cm gejut hout plastic

Gejutte lepel van anonieme 'jutter'
Blauwe kwast

Gele 'kwast' uit de vondsten van
Sytske Dijksen

Geen opmerkingen: