zondag 26 april 2015

Lezende figuur 35x20x10cm gejut plastic. Verkocht
Het zwarte gejutte stukje plastic (hier links op de foto)
werd 'boekenkast'

zaterdag 11 april 2015

Duikende vogel reliëf 123 x 60cm gejut hout leer. Verkocht

Klik op het woord Duikende Aalscholver voor een filmpje
Foto ter inspiratie

Dit reliëf kun je ophangen aan
twee touwen