zaterdag 9 september 2017

Idool gejut hout Texel 21ste eeuw na Christus 63x46x5cm

Sytske Dijksen komt af en toe
 wat gejutte spullen van het strand van Texel
brengen. Zo ook o.a. het mooie plankje linksonder op de foto,
 dat het begin was van onderstaand reliëf


Achter glas


Men zocht rond 3000 voor Christus al
naar een wetmatigheid waarbinnen alle verschijningsvormen
van de mens vielen. Dit was het begin van de kunst in Europa.
Men trachtte dat wat wezenlijk was voor de mens te vangen in tekeningen en steen.
In dit geval heb ik in dit reliëf getracht samen te vatten
wat de gemeenschappelijke deler is voor het dier.
Ook de kubisten/ expressionisten waaronder: Picasso, Braque en Paul Klee hielden zich hiermee bezig.  Geen opmerkingen: